11.09.2020

Dot. specustawy COVID-19 - art. 6 utracił moc


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 5 września 2020 r. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych utracił moc.