04.12.2018

ePrzetargi - oferty elektroniczne w przetargach w procedurze pełnej (UE)

Zgodnie ze zmianami prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (rozporządzenie w sprawie e-zamówień), uległy zmianie zapisy w SIWZ w ogłaszanych przetargach w procedurze pełnej (UE).


Zmiany obejmują wszystkie postępowania przetargowe ogłaszane w w/w procedurze ogłoszone po dniu 18 października 2018 r.

Oferty przetargowe oraz inne wymagane dokumenty w postępowaniach przetargowych, składane są jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do e-zamówień https://e-propublico.pl/ podpisanych z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji na temat instrukcji składania elektronicznych ofert przetargowych, znajdziecie Państwo w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany nie mają zastosowania w przetargach ogłaszanych w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych.