21.01.2021

Jak opracować analizę potrzeb i wymagań w świetle nowego Prawa zamówień publicznych


Szanowni Państwo,

nowe Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wymaga sporządzenia przez Zamawiającego analizy potrzeb u wymagań realizowanego zamówienia publicznego. Obowiązek ten, został uregulowany w art. 83 ustawy PZP.   

Czytaj więcej