07.01.2020

Nowy kurs euro 4,2693 oraz zmiana progu unijnego - 214 000 euro


Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej "rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453). Rozporządzenie wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2020 r.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia wynosi 4,2693.

Ponadto, uległ zmianie również próg wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - zmiana z 221 000 euro na 214 000 euro.

Dokumenty do pobrania: