05.01.2016

Nowy kurs euro 4,1749

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 28 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”, (Dz. U. z 2015 r.poz. 2164). Rozporządzenie wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2016 r. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia wynosi 4,1749.


Dokumenty do pobrania: