22.01.2021

Nowy regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 21 stycznia 2021 r.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dn. 21/01/2021 r. weszło w życie nowe Zarządzenie nr 3/2021 JM Rektora - regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej.