21.01.2016

Nowy wzór wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego

Informujemy, iż Dział Zamówień Publicznych zaktualizował wzór wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego.


Wniosek został rozbudowany o dodatkowe pola, m.in. informacje na temat projektów, kwalifikowalności kosztów Centrum Obsługi Projektów, oraz dodatkowe dane niezbędne do sporządzenia protokołu postępowania. 

Dokumenty do pobrania: