01.02.2021

Opisywanie faktur


Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie z nowym PZP, faktury powinny być opisywane w następujący sposób:

  • "zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych" 
  • "zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych w związku z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp".

W poprzedniej ustawie był to art. 4.8 ustawy PZP (do zamówień udzielanych poniżej 30 tys. euro) oraz art. 4.8 w zw. z art. 6a ustawy PZP.