16.04.2014

Podniesienie progu zamówień z 14 000 euro na 30 000 euro


Informujemy, że w dniu 16  kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) przewidująca podniesienie progu zastosowania procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych dla wszystkich zamawiających z 14 000 euro na 30 000 euro.

Dokumenty do pobrania: