Kurs euro 4,1749

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 28 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”, (Dz. U. z 2015 r.poz. 2254). Rozporządzenie wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2016 r.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia wynosi 4,1749.

 

Dokumenty do pobrania:

Kurs euro obowiązujący w latach 2014-2015 - 4,2249

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kurs euro obowiązujący w latach 2012-2013 - 4,0196

 

Dokumenty do pobrania: