Kurs euro 4,2693

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej "rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453). Rozporządzenie wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2020 r.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia wynosi 4,2693.

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kurs euro obowiązujący w latach 2018-2019 - 4,3117.

Dokumenty do pobrania:


Kurs euro obowiązujący w latach 2016-2017 - 
4,1749

Dokumenty do pobrania:

Kurs euro obowiązujący w latach 2014-2015 - 4,2249

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kurs euro obowiązujący w latach 2012-2013 - 4,0196

 

Dokumenty do pobrania: