Plan zamówień publicznych Jednostek AGH 2019

Na podstawie informacji przekazanych przez Jednostki organizacyjne AGH, Dział Zamówień Publicznych sporządza i publikuje plan zamówień publicznych AGH. Przypominamy, iż przed dokonaniem zakupu należy każdorazowo sprawdzić plan zamówień publicznych mając na uwadze progi, tj. 30.000 euro oraz 221.000 euro. 

Dokumenty do pobrania:

Plan zamówień z dziedziny nauki 2018

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

Dokumenty do pobrania: 

Plany postępowań przetargowych 2018

Dokumenty do pobrania: 

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie w 2018

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie tj. zamówień realizowanych wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych, obejmujący dostawy, usługi, oraz usługi społeczne. 

 

Dokumenty do pobrania: