Plan zamówień publicznych Jednostek AGH 2020

Na podstawie informacji przekazanych przez Jednostki organizacyjne AGH, Dział Zamówień Publicznych sporządza i publikuje plan zamówień publicznych AGH. Przypominamy, iż przed dokonaniem zakupu należy każdorazowo sprawdzić plan zamówień publicznych mając na uwadze progi, tj. 30.000 euro oraz 214.000 euro. 

Dokumenty do pobrania:

Plany postępowań przetargowych 2020

Dokumenty do pobrania: 

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie w 2020

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie tj. zamówień realizowanych wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych, obejmujący dostawy, usługi, oraz usługi społeczne. 

 

Dokumenty do pobrania: