Prenumerata czasopism krajowych na rok 2018 KC-zp.272-691/17

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

GARMOND PRESS-KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Lubicz 3

31-034 Kraków

NIP 676 007 88 09

Opis faktury: KC-zp.272-691/17

Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy, tj. 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania: