Prenumerata czasopism krajowych na rok 2019 KC-zp.272-580/18

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

GARMOND PRESS-KRAKÓW Sp. z o.o.
ul. Lubicz 3
31-034 Kraków
NIP 676 007 88 09

Opis faktury: DO-ou/ŁR.3112-80/18

Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy, tj. 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokumenty do pobrania: