Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów KC-zp.272-177/17

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

MAK Sp. z o.o.
ul. Kozacka 3
87-100 Toruń
NIP: 956199967

Przetargiem tym objęte są takie artykuły jak:

  • bębny
  • cartridge
  • tonery
  • głowice
  • kasety
  • taśmy
  • folie
  • farby matrycowe

W rozstrzygniętym przetargu obowiązują dwie równoległe kalkulacje cenowe. Pierwsza dotyczy oryginalnych tonerów, a druga zamienników. Zamawiający może korzystać z dowolnej kalkulacji. Na platformie internetowej dla rozróżnienia przy oryginalnych tonerach pojawia się przedrostek ORYG. i numer z pierwszej kalkulacji cenowej, a przy zamiennikach przedrostek ZAM. i numer z drugiej kalkulacji.

Warunki realizacji zamówień:

1.Realizacja dostaw następować będzie na podstawie składanych przez Jednostki Organizacyjne Akademii-Górniczo Hutniczej zamówień cząstkowych.
Zamówienia składać można wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą platformy internetowej dostępnej na stronie https://agh.mak.sklep.pl

2. Dostawa zrealizowana zostanie w terminie do 48 godz. od złożenia zamówienia.


Okres trwania umowy:
18 miesięcy od 27.06.2017 r. do 27.12.2018 r. roku lub do wyczerpania kwoty.

Logowanie

Realizacja zamówienia rozpoczyna się od uruchomienia platformy pod adresem internetowym https://agh.mak.sklep.pl

Nazwy użytkowników i hasła pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY pracę z platformą rozpoczyna od uruchomienia platformy pod adresem internetowym https://agh.mak.sklep.pl 

 

Nazwa użytkownika/login to początek maila, czyli treść adresu e-mail znajdująca się przed znaczkiem „@”.

Przykłady: dla adresu e-mail jan.kowalski@agh.edu.pl nazwa użytkownika to, jan.kowalski, dla adresu e-mail Januszek@agh.edu.pl nazwa użytkownika będzie Januszek.

Pierwsze logowanie odbywa się na zasadzie odzyskania hasła: należy wpisać wyłącznie nazwę użytkownika i przejść do zakładki ZALOGUJ. System automatycznie wygeneruje i wyśle wiadomość na adres e-mail przypisany do konta. Należy wpisać nowe hasło do swojego konta.

W przypadku kiedy ZAMAWIAJĄCY zapomni hasła do swojego konta, możliwe jest wygenerowanie nowego hasła. Nowe hasło można utworzyć na dwa sposoby. SPRZEDAWCA może utworzyć nowe hasło i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU lub ZAMAWIAJĄCY tworzy nowe hasło samodzielnie. W tym celu ZAMAWIAJĄCY musi kliknąć w link „przypomnij hasło” i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na platformie oraz przesłanymi e-mailem na konto ZAMAWIAJĄCEGO.

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:
Kierownik Działu Obsługi Uczelni, mgr inż. Paweł Myśliwiec. 
Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać telefonicznie pod nr 47–84 lub na adres e-mail: pawel.mysliwiec@agh.edu.pl

Dokumenty do pobrania: