Umowy ogólnouczelniane

Informacje o zawartych umowach okresowych na dostawy i usługi, z których mogą korzystać wszystkie Jednostki uczelni.

*Archiwalne umowy znajdują się w Komunikatach Kanclerza AGH https://dok.agh.edu.pl/lista.php?id=69