Dostawa wody źródlanej w pojemnikach 18,9l KC-zp.272-541/15

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

Ustronianka Sp. z o.o. 
ul. Jelenica 72 
43-450 Ustroń


36 miesięcy od dnia 03.12.2015 r. do 03.12.2018 roku.

Warunki realizacji zamówień:
1. Dostawy realizowane będą na podstawie składanych przez Jednostki Organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówień cząstkowych. 
W zamówieniu należy wpisać:

  • jednostkę zamawiającą (Wydział, Katedra, Jednostka),
  • miejsce dostawy,
  • osobę do kontaktu oraz telefon kontaktowy,
  • ilość zamawianych urządzeń grzewczo-chłodzących. Standardowo do urządzenia dostarczane są 4 pojemniki z wodą.

Dostawa urządzenia wraz z 4 butlami wody zrealizowana zostanie w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. Kolejne wymiany pustych butli będą realizowane co 2 tygodnie.
Zamówienia składać można wyłącznie drogą elektroniczną na adres: pacyga@ustronianka.com.pl  oraz galonykrakow@ustronianka.pl

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:
Pani Maria Pacyga
tel./faks +48 (12) 252 05 65
mobile: 691 230 715

Cena jednostkowa wody w butli o poj. 18,9l: 9,95 zł brutto. 

Cena dzierżawy urządzenia grzewczo-chłodzącego: 1,11 zł brutto za 1 miesiąc.

Uwaga:
W przypadku rezygnacji z dzierżawy urządzenia i dostawy wody należy taką informację wysłać na ten sam adres mailowy.Dzierżawa wygasa wtedy na koniec danego miesiąca.

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:
Kierownik Działu Obsługi Uczelni, Paweł Myśliwiec. Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać telefonicznie pod nr 47-84 lub na adres e-mail: pawel.mysliwiec@agh.edu.pl

Dokumenty do pobrania: