KC-zp.272-550/16 Usługa organizacji i przeprowadzenia teoretycznego i praktycznego szkolenia operatora bezzałogowego statku powietrznego

Data zamieszczenia: 19.12.2016 r.

Usługa organizacji i przeprowadzenia teoretycznego i praktycznego szkolenia operatora bezzałogowego statku powietrznego VLOS i BVLOS zakończonego egzaminem w ramach projektu pt. Opracowanie bezzałogowych platform latających na zawody SAE Aero Design West oraz New Flying Competiton 2016.

Dokumenty do pobrania:

Data zamieszczenia: 30.12.2016

Dokumenty do pobrania: 

Data zamieszczenia: 04.01.2017

Dokumenty do pobrania: 

Data zamieszczenia: 24.01.2017

Dokumenty do pobrania: