19.02.2018

4. Usługa restauracyjna w formie obiadu (500 zestawów) w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę - KC-zp.272-58/18.

Przedmiot zamówienia: Usługa restauracyjna w formie obiadu (500 zestawów) w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę - KC-zp.272-58/18. Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o zamówieniuOferta cenowaOświadczenie Wykonawcy o ...


15.02.2018

3. Kompleksowa usługa kancelarii patentowej mająca na celu uzyskanie ochrony patentowej w EPO dla wynalazku w ramach projektu Dialog - KC-zp.272-43/18

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa kancelarii patentowej mająca na celu uzyskanie ochrony patentowej w EPO dla wynalazku w ramach projektu Dialog - KC-zp.272-43/18 Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o...


01.02.2018

2. Prowadzenie zajęć dla kierunków technicznych na Wydziałach Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 KC-zp.272-22/18

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie zajęć dla kierunków technicznych na Wydziałach Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 KC-zp.272-22/18 Dokumenty do...


31.01.2018

1. Usługa szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD Map wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wystawieniem certyfikatów (Międzynarodowych Certyfikatów CAD firmy Autodesk), dla WGGiOŚ KC-zp.272-15/18

Przedmiot zamówienia: Usługa szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD Map wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wystawieniem certyfikatów (Międzynarodowych Certyfikatów CAD firmy Autodesk), dla WGGiOŚ -...


07.12.2017

27. Usługa gastronomiczna w czasie trwania spotkania władz i pracowników Wydziału IEiT z partnerami biznesowymi - KC-zp.272-711/17

Przedmiot zamówienia: Usługa gastronomiczna w czasie trwania spotkania władz i pracowników Wydziału IEiT z partnerami biznesowymi - KC-zp.272-711/17 Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o zamówieniuOświadczenie o braku...


07.12.2017

26. Organizowanie i prowadzenie zajęć "aerobik w wodzie" dla pracowników, emerytów i rencistów AGH- KC-zp.272-643/17

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć "aerobik w wodzie" dla pracowników, emerytów i rencistów AGH- KC-zp.272-643/17. Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o zamówieniuOświadczenie o braku podstaw...


05.12.2017

25. Usługa szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału IET AGH z języka angielskiego - KC-zp.272-710/17

Przedmiot zamówienia: Usługa szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału IET  AGH z języka angielskiego - KC-zp.272-710/17 Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o zamówieniu.Oferta cenowa.Oświadczenie Wykonawcy...


Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 52