27.06.2018

20. Kompleksowa usługa kancelarii patentowej mająca na celu uzyskanie ochrony patentowej w EPO dla wynalazku w ramach projektu Dialog - KC-zp.272-322/18


Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa usługa kancelarii patentowej mająca na celu uzyskanie ochrony patentowej w EPO dla wynalazku w ramach projektu Dialog - KC-zp.272-322/18.

Dokumenty do pobrania: