29.06.2018

22. Wyłonienie rzecznika patentowego w celu opracowania dokumentacji i dokonania zgłoszeń 15 wynalazków/wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - KC-zp.272-320/18.


Przedmiot zamówienia:

Wyłonienie rzecznika patentowego w celu opracowania dokumentacji i dokonania zgłoszeń 15 wynalazków/wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - KC-zp.272-320/18.

Dokumenty do pobrania: