25.05.2021

ZDN/025/210/2021

Przedmiot zamówienia: Badanie ICP-MS (Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie) na 30 próbkach katalizatorów tlenkowych, w celu oznaczenia ich składu pierwiastkowego. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o...


25.05.2021

ZDN/024/180/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i środków szlifiersko-polerskich. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu


07.05.2021

ZDN/023/210/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań dostarczonych przez Zleceniodawcę 5 próbek zeolitów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z wykorzystaniem mikroskopu JEOLJSM-7500F. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o...


06.05.2021

ZDN/022/180/2021

Przedmiot zamówienia: Cyfrowy miernik grubości powłok antykorozyjnych typu duplex.  Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu


28.04.2021

ZDN/021/120/2021

Przedmiot zamówienia: Detektory półprzewodnikowe CdTe /0.75(t)mm – 15 sztuk, 1.5(t)mm – 15 sztuk/ -  CdTe Semiconductor detectors /0.75(t)mm – 15 pcs, 1.5(t)mm – 15 pcs/. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o udzielanym...


28.04.2021

ZDN/020/180/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa miedzi w gatunku ETP w postaci granulatu.  Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu


28.04.2021

ZDN/019/180/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i środków szlifierskich. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu


Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 320