11.04.2017

ZDN/019/140/2017

Przedmiot zamówienia: "Analiza tektoniczna wzdłuż regionalnego transektu geo-sejsmicznego łączącego basen bałtycki i basen lubelski" Dokumenty do pobrania:   Ogłoszenie o udzielanym zamówieniuOgłoszenie o...


30.03.2017

ZDN/018/140/2017

Przedmiot zamówienia: "Wykonanie badania geochronologii tufów na 12-tu próbach pobranych z tufów ordowiku i syluru z rdzeni z basenu bałtyckiego, tj. Borcz-1, Kochanowo-1, Opalino-2." Dokumenty do...


14.03.2017

ZDN/017/140/2017

Przedmiot zamówienia: "Dostawa 24 sond do pomiaru wilgotności objętościowej wraz z okablowaniem oraz 6 rejestratorami danych - do montażu na wale eksperymentalnym, w ramach realizowanego projektu...


14.03.2017

ZDN/016/190/2017

Przedmiot zamówienia: „Ocena efektywności systemu oczyszczania płuczek olejowych wraz z opracowaniem modyfikacji systemu oczyszczania”  Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniuOgłoszenie o...


10.03.2017

ZDN/015/190/2017

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie projektu instalacji do pomiaru ilości i jakości gazów separowanych z płynu pozabiegowego przy wydobywaniu gazu ziemnego z formacji łupkowych.” Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o...


10.03.2017

ZDN/014/140/2017

Przedmiot zamówienia: "Wykonanie badania geochronologii tufów na 12-tu próbach pobranych z tufów ordowiku i syluru z rdzeni z basenu bałtyckiego, tj. Borcz-1, Kochanowo-1, Opalino-2." Dokumenty do...


10.03.2017

ZDN/013/140/2017

Przedmiot zamówienia: "Uszczegółowienie biostratygrafii graptolitowej ordowiku i syluru w wybranych otworach wiertniczych basenu pomorskiego, podłoża niecki płocko-warszawskiej i Lubelszczyzny." Dokumenty do...


Wyświetla nowości od 330 do 336 ze wszystkich 348