17.01.2017

ZDN/002/220/2017


Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa  40 sztuk nieobudowanych specjalizowanych układów scalonych wykonanych w technologii AMS C35B4C3 lub równoważnej, zawierającej moduły technologiczne: 4 metal routing Core + PIP + 5V + high res poly. Powierzchnia pojedynczego układu wynosi 53,53 mm2. Parametry technologii powinny być zgodne z parametrami procesu CMOS 0.35 m C35B4C3 lub równoważnymi.

Dokumenty do pobrania: