07.05.2021

ZDN/023/210/2021


Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań dostarczonych przez Zleceniodawcę 5 próbek zeolitów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z wykorzystaniem mikroskopu JEOLJSM-7500F.

Dokumenty do pobrania: