28.11.2017

ZDN/058/180/2017


Przedmiot zamówienia:

Analiza właściwości technologicznych i użytkowych półwyrobów hutniczych z przeciwdrobnoustrojowych stopów Cu+ pod kątem ekonomiki produkcji w procesie przetwórstwa ww. materiałów.

Dokumenty do pobrania: