28.11.2017

ZDN/059/180/2017


Przedmiot zamówienia:

Obliczenia konstrukcyjne i sporządzenie projektów wyrobów z powierzchniami dotykowymi z miedzi i stopów miedzi o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych Cu+ w odniesieniu do obowiązujących norm budowlanych.