Nowe Prawo Zamówień Publicznych - tekst ujednolicony przez UZP

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

Dokumenty do pobrania:

Wskazówki do opracowania ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ w świetle nowego Prawa zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

nowe Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wymaga sporządzenia przez Zamawiającego analizy potrzeb u wymagań realizowanego zamówienia publicznego. Obowiązek ten, został uregulowany w art. 83 ustawy PZP.   

Dla ułatwienia interpretacji w/w przepisu, analiza potrzeb i wymagań, została opisana we wskazówkach Urzędu Zamówień Publicznych - plik do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

Komunikat Kanclerza nr 1/2021 z 07/01/2021 r.

Dotyczy: Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dokumenty do pobrania:

 

Opisywanie faktur umów

W odniesieniu do zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od 130 000 złotych, udzielanych od 1 stycznia 2021 roku Dział Zamówień Publicznych informuje, że prawidłowy opis zamówienia/faktury/umowy  powinien brzmieć:

"zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych".

W umowach o wartości do 130 000 złotych proszę wpisywać: 

"Umowa zawarta w dniu ................ w Krakowie, jako zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)