Wspólny słownik zamówień CPV

W dniu 15 marca 2008 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

 

Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

 

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.

 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

  • dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y),
  • trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y),
  • cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y),
  • pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).


Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.  Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

 

Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów.

 

Kod alfanumeryczny składa się z:

  • pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji,
  • drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie,
  • trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom.


Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

 

Aby odnaleźć kod CPV, którego brakuje w planie zamówień publicznych na rok bieżący, należy skorzystać z wyszukiwarki kodów CPV znajdującej się poniżej:

 

Dokumenty do pobrania: