06.05.2014

Aktualizacja planu zamówień publicznych 06.05.2014 r.

Informujemy, że w dn. 06.05.2014 r. został zaktualizowany plan zamówień publicznych.