08.12.2022

Grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia


Dział Zamówień Publicznych AGH informuje, iż Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej publikację dot. grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia- dokument ten jest wynikiem współpracy przedstawicieli publicznych uczelni wyższych w Polsce, współdziałających w Zespole Roboczym powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Celem prac Zespołu było wypracowanie dokumentu przydatnego w praktyce udzielania zamówień publicznych przez uczelnie wyższe, w zakresie szacowania wartości zamówień na zakup odczynników do badań, uwzględniającego specyfikę pracy środowiska i specyfikę czynności naukowo-badawczych oraz rozwojowych.

Odczynniki zostały podzielone na następujące grupy:

 •     Odczynniki do biologii komórkowej
 •     Odczynniki do biologii molekularnej
 •     Rekombinowane białka oraz peptydy
 •     Odczynniki do izolacji, wykrywania oraz znakowania cząsteczek
 •     Odczynniki do detekcji oraz diagnostyki
 •     Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych
 •     Odczynniki chemiczne o czystości nieanalitycznej
 •     Odczynniki chemiczne do wysoko wyspecjalizowanych zastosowań badawczych
 •     Metale szlachetne i ich sole
 •     Związki chemiczne do zastosowań fotooptycznych
 •     Żele krzemionkowe, wypełnienia kolumn, wymieniacze jonowe itp
 •     Surowce farmaceutyczne

Zachęcamy do lektury publikacji celem prawidłowego szacowania wartości zamówień na odczynniki chemiczne.

Dokumenty do pobrania: