07.07.2022

Opinie Prezesa UZP dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami organizowanymi przez szkoły wyższe


Treść opinii obejmuje:

  • Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
  • Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; pojęcia: prace badawcze, eksperymentalne, naukowe, rozwojowe 
  • Szacowanie wartości zamówienia – zasady ogólne
  • Zamówienia mieszane w kontekście szacowania wartości zamówienia 
  • Interpretacja art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w kontekście zakupu dostępu do zagranicznych baz danych i informacji bibliotecznej
  • Interpretacja art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z związku z art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dokumenty do pobrania: