03.03.2015

Plan zamówień publicznych 2015

W dn. 03.03.2015 r. został opublikowany Plan Zamówień Publicznych na rok 2015.