06.07.2022

Przydatne informacje: Komunikat Kanclerza nr 1/2021 dot. stosowania nowego PZP


1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Nie jest to kolejna nowelizacja prawa zamówień, lecz zupełnie nowy akt prawny.

W treści Komunikatu Kanclerza nr 1/2021 KC-021-1/21 przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany z punktu funkcjonowania naszej Uczelni.

Dokumenty do pobrania: