25.04.2014

Regulamin realizacji zamówień z dziedziny nauki


W dn. 25.04.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki w sprawie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki, których wartość szacunkowa netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, a nie przekracza kwoty 207.000 euro”

Dokumenty do pobrania: