15.03.2021

Szkolenia w 2021

W roku 2021 DZP informuje, iż przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania na szkolenia należy uwzględnić czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania


1. Tryb podstawowy, termin składania ofert min. 7 dni dotyczy szkoleń w zakresie oferowania:

- kursów językowych kod CPV 80580000-3. 

- usług szkolenia w dziedzinie zarządzania kod CPV 80532000-2

- usług szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego kod CPV 80570000-0

 

2. W przypadku pozostałych szkoleń , w tym: 

- szkoleń informatycznych oraz kursów komputerowych kod CPV 80533200-1  

- usług szkolenia zawodowego 80530000-8 

- usług szkolenia personelu (np. administracyjne) kod CPV 80511000-9  

należy uwzględnić PN z  publikacją ogłoszenia w DUUE  z min. 15 dniowym terminem składania ofert.

Dodatkowo DZP zastrzega, iż w odniesieniu do wskazanych powyżej szkoleń  tryb postępowania ustalony będzie każdorazowo z uwzględnieniem wykazu potencjalnych wykonawców wskazanych przez Jednostkę na etapie szacowania zamówienia.

 

Dodatkowo DZP zastrzega, iż w odniesieniu do wskazanych powyżej szkoleń  tryb postępowania ustalony będzie każdorazowo z uwzględnieniem wykazu potencjalnych wykonawców wskazanych przez Jednostkę na etapie szacowania zamówienia.