Kurs euro 4,4536

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w dn. 20 grudnia 2021 r. zostało wydane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji.

Nowy próg unijny i jego równowartość w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji – obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji, ustalony na podstawie kwoty określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, wynosi 4,4536.

Dokumenty do pobrania:

 Kurs euro obowiązujący w latach 2020-2021 4,2693.

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kurs euro obowiązujący w latach 2018-2019 - 4,3117.

Dokumenty do pobrania:


Kurs euro obowiązujący w latach 2016-2017 - 
4,1749

Dokumenty do pobrania:

Kurs euro obowiązujący w latach 2014-2015 - 4,2249

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kurs euro obowiązujący w latach 2012-2013 - 4,0196

 

Dokumenty do pobrania: