Plany zamówień publicznych AGH

Plan zamówień publicznych Jednostek AGH 2022

Na podstawie informacji przekazanych przez Jednostki organizacyjne AGH, Dział Zamówień Publicznych sporządza i publikuje plan zamówień publicznych AGH. Przypominamy, iż przed dokonaniem zakupu należy każdorazowo sprawdzić plan zamówień publicznych mając na uwadze progi, tj. 130 000 zł oraz 215.000 euro. 

Dokumenty do pobrania:

 

Plan postępowań przetargowych 2022

Dokumenty do pobrania: 

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie w 2021

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie tj. zamówień realizowanych wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych, obejmujący dostawy i usługi.

 

Dokumenty do pobrania: