Umowy ogólnouczelniane

Informacje o zawartych umowach okresowych na dostawy i usługi, z których mogą korzystać wszystkie Jednostki uczelni.

*Archiwalne umowy znajdują się w Komunikatach Kanclerza AGH https://dok.agh.edu.pl/lista.php?id=69 (archiwum sięga 1996 roku, prosimy o korzystanie z tych zasobów)

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zakupów w czasie, gdy przestaje obowiązywać umowa zawarta z Wykonawcą, wyjaśniamy:

Jak można kupić np. tonery, oprogramowania, wodę, skorzystać z usług kurierskich czy zakupić materiały biurowe etc. w okresie gdy nie ma jeszcze zawartej umowy w ramach przetargu ogólnouczelnianego? W jakiej firmie?

Odpowiedź: Od momentu zakończenia umowy z wykonawcą wybranym w wyniku postępowania przetargowego do czasu, aż zostanie wyłoniony nowy wykonawca, zakupów można dokonywać w dowolnie wybranej firmie, również u wykonawcy, który dotychczas świadczył usługi dla AGH. W takiej sytuacji, zakup ten nie podlega procedurze przetargowej oraz konieczności zatwierdzenia go w DZP. Fakturę za dostawę/usługę należy opisać sformułowaniem: "zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych w związku z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, procedura przetargowa w trakcie realizacji" i rozliczyć w Dziale Finansowym- pawilon C-2, pok. 17. Faktura po opłaceniu zostanie skierowana do DZP. W takim okresie można kupować tylko i wyłączenie materiały niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Jednostki.