Informacja dotycząca zmiany miejsca publikacji ogłoszeń na usługi społeczne

Szanowni Państwo,

informujemy iż od dnia 24.07.2018 r., ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o ust. 3 PZP, znajdują się w zakładce "Ogłoszenia przetargowe/Ogłoszenia o zamówieniach/Usługi" (link). 

Zamówienia są oznaczone nową sygnaturą - przykład: ZUS/001/693/2018