Ogłoszenie nr 1/2021 Wykonanie usług kosztorysowych w ramach zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych i nadzorowanych przez AGH w Krakowie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usług kosztorysowych w ramach zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych i nadzorowanych przez AGH w Krakowie.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie nr 1/2020 Wykonanie projektów poprawy sprawności energetycznej budynku, dostosowania do obecnych warunków technicznych oraz remontu instalacji elektrycznej budynku przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektów poprawy sprawności energetycznej budynku, dostosowania do obecnych warunków technicznych oraz remontu instalacji elektrycznej budynku przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie. 

Termin składania ofert:

do 10/02/2020

Dokumenty do pobrania:  

Ogłoszenie nr 10/2019 Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Staszczyka 3, ul. Czarnowiejskiej 103, ul. Gramatyka 7, ul. Gramatyka 7a, ul. Skarbińskiego 2

Przedmiot zamówienia:

Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Staszczyka 3, ul. Czarnowiejskiej 103, ul. Gramatyka 7, ul. Gramatyka 7a, ul. Skarbińskiego 2

Termin składania ofert:

do 19/12/2019

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 9/2019 Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Staszczyka 3 – dla 46 mieszkań.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Staszczyka 3 – dla 46 mieszkań.

Termin składania ofert:

do 21/05/2019

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 8/2019 Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Skarbińskiego 2 – dla 121 mieszkań

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Skarbińskiego 2 – dla 121 mieszkań.

Termin składania ofert:

do 21/05/2019

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 7/2019 Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Czarnowiejskiej 103 – dla 45 mieszkań

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Czarnowiejskiej 103 – dla 45 mieszkań

Termin składania ofert:

do 21/05/2019

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 6/2019 Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Przedmiot zamówienia:

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Termin składania ofert:

do 30/05/2019

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 5/2019 Remont części dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejska 103 w Krakowie

Przedmiot zamówienia:

Remont części dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejska 103 w Krakowie

Termin składania ofert:

10.05.2019 r. do g. 12:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 4/2019 Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert:

18.04.2019 r. do g. 14:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 3/2019 Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert:

22.02.2019 r. do g. 14:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 2/2019 Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert:

11.02.2019 r. do g. 14:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 1/2019 Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert:

01.02.2019 r. do g. 14:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 19 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie branży elektrycznej, nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych

Przedmiot zamówienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie branży elektrycznej, nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi 

Termin składania ofert:

07.12.2018 r. g. 13:00

Dokumenty do pobrania:  

Ogłoszenie nr 18 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie branży sanitarnej, nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych

Przedmiot zamówienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w zakresie branży sanitarnej, nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi 

Termin składania ofert:

05.12.2018 r. g. 11:00

Dokumenty do pobrania:  

Ogłoszenie nr 17 Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej.

Termin składania ofert:

07.06.2018 r. g. 12:00

Dokumenty do pobrania:  

Ogłoszenie nr 16 Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej.

Termin składania ofert:

23.05.2018 r. g. 12:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 15 Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej.

Termin składania ofert:

11.05.2018 r. g. 12:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 14 Dostawa biletów lotniczych dla 4 osób z Krakowa do Pekinu i z powrotem

Przedmiot zamówienia:

Dostawa biletów lotniczych dla 4 osób z Krakowa do Pekinu i z powrotem.

Termin składania ofert:

06.04.2018 r. do 12:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 13 Zakup biletów lotniczych dla 20 osób na przelot do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z powrotem

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup biletów lotniczych dla 20 osób na przelot do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z powrotem.

Termin składania ofert:

30-03-2018 g. 12.00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 12 - Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert:
21.12.2017 g.14:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 11 - Remont instalacji elektrycznej na poziomie piwnic oraz instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie

Przedmiot zamówienia:

Remont instalacji elektrycznej na poziomie piwnic oraz instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie

Termin składania ofert:
11.08.2017 g.12:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 10 - Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, opracowań kosztorysowych i STWiORB dla zadania pn.: „Remont budynków zakładowych stanowiących własność AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a”.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, opracowań kosztorysowych i STWiORB dla zadania pn.: „Remont budynków zakładowych stanowiących własność AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a”. 

Termin składania ofert:
18.07.2017 g.12:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 9 - „Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń serwerowni w Paw. D-10 i D-17 AGH na potrzeby zadania inwestycyjnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”

Przedmiot zamówienia: 

„Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń serwerowni w Paw. D-10 i D-17 AGH na potrzeby zadania inwestycyjnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”

Termin składania ofert:
08.06.2017 g.14:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 8 - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie

Przedmiot zamówienia: 

Remont  dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie

Termin składania ofert:
09.06.2017 g.12:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 7 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami zaplanowanymi do realizacji na rok 2017 w ramach inwestycji pn.: „Poprawa sprawności energetycznej budynku D-8 AGH”– termomodernizacja przegród zewnętrznych

Przedmiot zamówienia: 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami zaplanowanymi do realizacji na rok 2017 w ramach inwestycji pn.: "Poprawa sprawności energetycznej budynku D-8 AGH"- termomodernizacja przegród zewnętrznych, w zakres którego wchodzi wymiana okien i elewacji na stolarkę elewacyjną fasadową,docieplenie ścian wraz z dociepleniem stropów i ścian piwnic, demontażem i ponownym montażem instalacji odgromowej o wartość kosztorysowej ok. 6 000 000 zł brutto.

Termin składania ofert:
05.06.2017

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 6 - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - Wykonanie instalacji odgromowej pasywnej oraz modernizacja instalacji elektrycznej piwnicy dla budynku przy ul. Staszczyka 3, wraz z opracowaniami kosztowymi, STWiORB oraz nadzorami autorskimi

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego- Wykonanie instalacji odgromowej pasywnej oraz modernizacja instalacji elektrycznej piwnicy dla budynku przy ul. Staszczyka 3, wraz z opracowaniami kosztowymi, STWiORB oraz nadzorami autorskimi

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 5 - Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie prac związanych z awaryjnymi naprawami instalacji elektrycznej 

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 4 - Wykonanie audytu energetycznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Krakowie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie audytu energetycznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Krakowie 

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 3 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie docieplenia budynku.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie docieplenia budynku.

Termin  składania ofert:

31.05.2017 g 14:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 2 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami zaplanowanymi do realizacji na rok 2017 w ramach inwestycji pn.: „Poprawa sprawności energetycznej budynku D-8 AGH”– termomodernizacja przegród zewnętrznych

Przedmiot zamówienia: 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami zaplanowanymi do realizacji na rok 2017 w ramach inwestycji pn.: "Poprawa sprawności energetycznej budynku D-8 AGH"- termomodernizacja przegród zewnętrznych, w zakres którego wchodzi wymiana okien i elewacji na stolarkę elewacyjną fasadową,docieplenie ścian wraz z dociepleniem stropów i ścian piwnic, demontażem i ponownym montażem instalacji odgromowej o wartość kosztorysowej ok. 6 000 000 zł brutto.

Termin składania ofert:
23.05.2017

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie nr 1 - Ogłoszenie o naborze firm w branży budowlanej

Dokumenty do pobrania: