KC-zp.272-512/16 Organizowanie i prowadzenie zajęć "aerobik w wodzie" dla pracowników, emerytów i rencistów AGH na trzech basenach położonych w różnych częściach Krakowa

Data zamieszczenia: 22.12.2016 r.

KC-zp.272-550/16 Usługa organizacji i przeprowadzenia teoretycznego i praktycznego szkolenia operatora bezzałogowego statku powietrznego

Data zamieszczenia: 19.12.2016 r.

Usługa organizacji i przeprowadzenia teoretycznego i praktycznego szkolenia operatora bezzałogowego statku powietrznego VLOS i BVLOS zakończonego egzaminem w ramach projektu pt. Opracowanie bezzałogowych platform latających na zawody SAE Aero Design West oraz New Flying Competiton 2016.

KC-zp.272-454/16 Świadczenie usługi gastronomicznej dla emerytów i rencistów AGH w 2017 roku na podstawie bloczków obiadowych

Data zamieszczenia: 23.11.2016 r.

KC-zp.272-450/16 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników AGH oraz badania pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych w roku 2017 i 2018.

Data zamieszczenia: 28.10.2016 r.

KC-zp.272-453/16 Usługa restauracyjna, wydanie 400 zestawów obiadów serwowanych w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę

Data zamieszczenia: 21.10.2016 r.

KC-zp.272-448/16 Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Data zamieszczenia: 17.10.2016 r.

KC-zp.272-413/16 - Prowadzenie zajęć dla kierunków technicznych na Wydziałach Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w semestrze zimowym roku akad. 2016/2017.

Data zamieszczenia: 10.10.2016 r.

KC-zp.272-401/16 Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Data zamieszczenia: 20.09.2016 r.