Zamówienia na usługi niepriorytetowe art. 5a PZP

KC-zp.272-332/16 - Usługa restauracyjna i cateringowa dla WIMiC

Data zamieszczenia: 25.07.2016 r.

KC-zp.272-335/16 - Usługi cateringowe dla AGH

Data zamieszczenia: 15.07.2016 r.

KC-zp.272-270/16 - Usługi cateringowe dla AGH

Data zamieszczenia: 24.06.2016 r.

KC-zp.272-118/16 - Usługi cateringowe dla WIEiT

Data zamieszczenia: 16.04.2016 r.

Data zamieszczenia: 24.03.2016 r.

Data zamieszczenia: 23.03.2016 r.

KC-zp.272-52/16 Usługę restauracyjna, wydanie 350 zestawów obiadów serwowanych w miejscu zapewnionym przez oferenta dla CK AGH

Data zamieszczenia: 17.02.2016 r. 

KC-zp.272-593/15 Świadczenie usług gastronomicznych dla emerytów i rencistów AGH w 2016 roku na podstawie bloczków obiadowych

Data zamieszczenia: 03.12.2015 r.

KC-zp.272-297/15 Catering "welcome reception" w formie stołu szwedzkiego, catering - przerwy kawowe oraz obiady dla uczestników Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2015

Data zamieszczenia: 15.07.2015 r.

KC-zp.272-325/15 Usługa żywienia całodziennego dla dzieci przebywających w Ośrodku AGH w Łukęcinie w sezonie letnim 2015

Data zamieszczenia: 19.06.2015 r.

KC-zp.272-243/15 Obsługa cateringowa konferencji International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (ICMFS) 2015

Data zamieszczenia: 28.05.2015 

KC-zp.272-223/15 Usługi cateringowe dla AGH

Data zamieszczenia: 20.05.2015 r.

KC-zp.272-180/15 - Usługa żywienia kolonistów AGH w sezonie letnim 2015

Data zamieszczenia: 20.04.2015 r.