Archiwum - Zamówienia z dziedziny nauki

ZDN/052/120/2014

Przedmiot zamówienia:

"Usługa integracji detektorów i układów scalonych techniką bump-bondingu; łączenie wykonane techniką bump-bondingu, dla układów scalonych zawierających matrycę pikseli 128x256, z odległością pomiędzy pikselami 75 µm. Usługa obejmuje integrację: 20 modułów detektora z 1 układem scalonym, 20 modułów detektora z 2 układami scalonymi, 6 modułów detektora z 16 układami scalonymi."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/051/130/2014

Przedmiot zamówienia:

"Wyposażenie laboratoryjnego stanowiska tensometrycznego"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/050/120/2014

Przedmiot zamówienia:

"Oscyloskop cyfrowy 4- kanałowy"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/049/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa termopar oraz akcesoriów do termopar"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/048/140/2014

Przedmiot zamówienia:

"Porozymetr z wyposażeniem"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/047/160/2014

Przedmiot zamówienia:

"Szlifierko-polerka metalograficzna z głowicą"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/046/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa krystalizatorów ze spieków ceramicznych Azotku Boru oraz preparatów pokrywających na bazie Azotku Boru" 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/045/120/2014

Przedmiot zamówienia:

„Oscyloskop – 12 kanałowy rejestrator parametrów elektrycznych z możliwością analizy jakości energii elektrycznej”. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/044/120/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa oscyloskopu cyfrowego 4-kanałowego" 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/043/130/2014

Przedmiot zamówienia:

"Wyposażenie laboratoryjnego stanowiska tensometrycznego"

 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/042/100/2014

Przedmiot zamówienia:

"System przesyłania, archiwizacji i wizualizacji danych hybrydowego układu pomiarowego"  

Dokumenty do pobrania:

ZDN/041/230/2014

Przedmiot zamówienia:

"Przystawka manipulująca do elipsometru spektroskopowego Woollam M2000, będącego własnością Zamawiającego."  

Dokumenty do pobrania:

ZDN/040/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Wykonanie krystalizatorów grafitowych z grafitu R4550"  

Dokumenty do pobrania:

ZDN/039/130/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa sondy pomiarowej elektrostykowej do współrzędnościowej maszyny pomiarowej" 

 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/038/120/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa nieobudowanych specjalizowanych układów scalonych w technologii TSMC 40nm CMOS General & Low Power MS/RF

Dokumenty do pobrania:

ZDN/037/130/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa systemu szybkiego prototypowania" 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/036/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Projekt i wykonanie oprzyrządowania do badań procesu odlewania ciągłego metodą Up-Cast."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/035/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Specjalistyczne stanowisko do preparatyki chemicznej próbek kompozytów przeznaczonych do dalszych wyrafinowanych badań metalograficznych i własności fizycznych."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/034/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Specjalistyczne stanowisko do metalurgicznej syntezy mieszanin ciekły metal-grafen" 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/033/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Usługa przeprowadzenia pomiarów kalibracyjnych zawartości dodatków stopowych i zanieczyszczeń w aluminium i jego stopach w zakresie stężeń wg normy PN-EN 573 oraz miedzi i jej stopów wg wymagań UNS 10000-16000. "

Dokumenty do pobrania:

ZDN/032/120/2014

Przedmiot zamówienia:

„Usługa badawcza polegająca na opracowaniu statystycznym i analizie zsynchronizowanych w czasie danych meteorologicznych
i elektroenergetycznych (prądy, napięcia, moc czynna i bierna, współczynnik mocy) turbin wiatrowych”.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/031/180/2014

Przedmiot zamówienia:

Konfiguracja torów pomiarowych do badań eksploatacyjnych środków smarnych w procesie ciągnienia drutów stalowych.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/030/180/2014

Przedmiot zamówienia:

Pomiary i konfiguracja torów pomiarowych do określenia wpływu wytypowanych nanocząstek na tarcie w procesie ciągnienia drutów stalowych.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/029/180/2014

Przedmiot zamówienia:

Badania właściwości tribologicznych wytypowanych nanocząstek w procesie ciągnienia drutów stalowych.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/028/180/2014

Przedmiot zamówienia:

Badania nad opracowaniem danych dotyczących stopnia pylistości i lotności środków stosowanych w przemysłowych do ciągnienia drutów stalowych.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/027/2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oscyloskopu.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/026/180/2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawu wkładek do uchwytów klinowych 8302 (do maszyny wytrzymałościowej).

Dokumenty do pobrania:

ZDN/025/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Wykonanie powłok metalicznych oraz metaliczno-ceramicznych na próbkach badawczych przeznaczonych do badań nad procesem PWPP wykonanych metodą natryskiwania oraz wykonanie badań ścieralności uzyskanych powłok po procesie PWPP."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/024/140/2014

Przedmiot zamówienia:

"Zestaw programów firmy GeoTomo -  TomoPlus"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/023/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa polerskich materiałów eksploatacyjnych"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/022/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Adaptacja (przystosowanie) układu komory grzewczej do prowadzenia testów własności mechanicznych w podwyższonej temperaturze"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/021/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa materiału do badań w postaci profili aluminiowych gat. EN-AW 6082 w stanie T6." 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/020/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Projekt i wykonanie oprzyrządowania do badań mieszania elektromagnetycznego metali"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/019/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Przystosowanie stanowiska laboratoryjnego do badań odlewania ciągłego stopów aluminium."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/018/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Układ sterujący do urządzenia typu HM 406T2_R26"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/017/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Układ zasilający do urządzenia typu HM 406T2_R26"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/016/130/2014

Przedmiot zamówienia:

"Stanowisko laboratoryjne do badań układu redukcji drgań zawieszenia silnika pojazdu wibroizolatorem MR - wykonanie urządzeń i podzespołów oraz ich montaż"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/015/120/2014

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa Oscyloskopu cyfrowego 3.5 GHz Tektronix DPO7354C z wyposażeniem"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/014/160/2014

Przedmiot zamówienia:

"Spektrofotometr UV/VIS/NIR wyposażony w sferę całkującą do pomiarów ciał stałych"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/013/190/2014

Przedmiot zamówienia:

"Elektryczna laboratoryjna wycinarka próbek rdzeniowych skał, betonu i innych materiałów z wyposażeniem"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/012/180/2014

Przedmiot zamówienia:

"Oprogramowanie SolidWorks Premium"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/011/190/2014

Przedmiot zamówienia:

"Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza z wyposażeniem"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/010/120/2014

Przedmiot zamówienia:

"Udostępnienie dla celów badawczych przyłącza w rozdzielni zasilającej wydzieloną grupę turbin wiatrowych"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/009/180/2014

Przedmiot zamówienia:

„Wyroby z materiałów węglowych."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/008/120/2014

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa kasety PXI z wyposażeniem  / (NI PXI System)."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/007/180/2014

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa termopar i termometrów."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/006/120/2014

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa waferów krzemowych (30 sztuk), zawierających detektory
(Silicon wafers with pixel detectors - 30 wafers)”.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/005/130/2014

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa czujników wraz z przewodami”.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/004/120/2014

Przedmiot zamówienia:

„Usługa polegająca na  udziale w badaniach porównawczych oceniających skuteczność prognozowania energii produkowanej przez turbiny wiatrowe przy wykorzystaniu różnych narzędzi prognostycznych”.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/003/120/2014

Przedmiot zamówienia:

„Usługa badawcza i eksperymentalno-rozwojowa polegająca na analizie
i ocenie wskaźników pracy sieci elektroenergetycznych oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej dla rozproszonych, odnawialnych źródeł energii bazująca na pomiarach pozyskiwanych przez dedykowany do tego celu system ciągłego monitorowania”.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/002/120/2014

Przedmiot zamówienia:

„Usługa badawcza polegająca na wykonaniu modelu prototypu statycznego kompensatora mocy biernej według przekazanych danych projektowych i udział w jego rozruchu i w testach poprawności działania”.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/001/120/2014

Przedmiot zamówienia:

"Udostępnienie dla celów badawczych przyłącza w rozdzielni zasilającej wydzieloną grupę turbin wiatrowych"

Dokumenty do pobrania: