Zamówienia z dziedziny nauki - archiwum 2016 i 2015

ZDN/089/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie interpretacji geologicznej 30 profili sejsmicznych z rejonu basenu lubelskiego, strefy Narola oraz strefy radomsko- kraśnickiej.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/088/220/2016

Przedmiot zamówienia:

Komora dystrybucyjna UFO wraz z integracją do istniejącego, wielokomorowego systemu ultrawysokiej próżni

Dokumenty do pobrania:

ZDN/087/220/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa  40 sztuk nieobudowanych specjalizowanych układów scalonych

Dokumenty do pobrania:

ZDN/086/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowe, specjalistyczne badania petrofizyczne skał.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/085/190/2016

Przedmiot zamówienia:

Określenie rezerwy zasobów wód podziemnych możliwej do wykorzystania przy szczelinowaniu skał łupkowych w koncesji Lubartów

Dokumenty do pobrania:

ZDN/084/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa blach stalowych oraz ze stopu aluminium

Dokumenty do pobrania:

ZDN/083/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa blach

Dokumenty do pobrania:

ZDN/082/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie interpretacji geologicznej 30 profili sejsmicznych z rejonu basenu lubelskiego, strefy Narola oraz strefy radomsko- kraśnickiej.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/081/230/2016

Przedmiot zamówienia:

Oscyloskop cyfrowy/Digital oscilloscope

Dokumenty do pobrania:

ZDN/080/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań odporności korozyjnej w komorze solnej i klimatycznej elementów stosowanych na przewody klimatyzatorów samochodowych ze stopów aluminium serii 3XXX, 5XXX oraz 6XXX.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/079/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów ściernych i zawiesin polerskich.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/078/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów ściernych.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/077/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja komory ciśnieniowej pozwalająca na pomiar prędkości fal sprężystych na próbkach skalnych w warunkach zmiennego ciśnienia.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/076/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Montaż elementów osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej w warunkach poligonowych na rzeczywistych odcinkach tramwajowej linii trakcyjnej.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/075/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badań, których celem jest ocena odporności na kruchość wodorową prętów i drutów Cu i Cu-C. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/074/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Badania i analiza własności mechanicznych oraz struktury po procesie rozciągania drutów Al-C i Cu-C w zakresie temperatury od -80°C - +240°C. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/073/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań z zastosowaniem profilometrów stykowych i analiza topografii powierzchni drutów w ilości 60 sztuk.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/072/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi badawczej polegającej na określeniu wpływu temperatury, prędkości odkształcenia i wielkości odkształcenia na kształtowanie się charakterystyk naprężenie-odkształcenie 4 rodzajów próbek z aluminium przy wykorzystaniu symulatora Gleeble.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/071/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań rozkładu ciśnienia czynnika chłodzącego R-134a w elementach przewodów klimatyzatora samochodowego dla rurki z użebrowaniem prostym oraz skrętnym ze stopu aluminium 6060.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/070/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań przewodności cieplnej w zależności od geometrii rurki przeznaczonej na przewody klimatyzatorów samochodowych ze stopu aluminium 6060 przy zastosowaniu czynnika chłodzącego R-134a.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/069/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań odporności korozyjnej w komorze solnej i klimatycznej rurki stosowanej na przewody klimatyzatorów samochodowych z użebrowaniem prostym oraz skrętnym ze stopu aluminium 6060.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/068/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa pomiaru parametrów prądowych sieci trakcyjnej tramwajowej i temperatury elementów złącznych w warunkach poligonowych.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/067/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Projekt oprzyrządowania do nasycania kompozytów węglowych oraz węglowo-metalicznych metalami

Dokumenty do pobrania:

ZDN/066/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badań 30 próbek z drutów Al-C przy wykorzystaniu techniki tomografii komputerowej gwarantującej rozdzielczość 500 nm, w celu określenia nieciągłości pustek w materiale.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/065/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badań nad wpływem parametrów procesu konsolidacji w warunkach przemysłowych proszków aluminium i miedzi o trzech różnych gradacjach i trzech różnych zawartościach grafenu w ilości 60 wyprasek (30 sztuk Cu-C i 30 sztuk Al-C) gwarantujących uzyskanie gęstości na poziomie min. 85% oraz odkształcalności w procesach przeróbki plastycznej.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/064/120/2016

Przedmiot zamówienia:

Urządzenia do kalibracji torów pomiarowych systemu sterowania zakrętarki.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/063/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa przeprowadzenie badań mikroanalizy strukturalnej i chemicznej 20 próbek kompozytów Al-C i Cu-C o różnym składzie chemicznym 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/062/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa wykonania prób nasycania kompozytów węglowych i węglowo-metalicznych oraz ocena stopnia nasycenia.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/061/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie datowania U-Pb 11 prób tufów ordowickich i sylurskich z otworów Kochanowo-1 i Opalino wraz z interpretacją wyników

Dokumenty do pobrania:

ZDN/060/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Interpretacja warunków redoks w zbiorniku sylurskim w oparciu o integrację danych sedymentologicznych, ichnologicznych i geochemicznych 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/059/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pionowego pieca rurowego

Dokumenty do pobrania:

ZDN/058/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa zaprojektowania metody badawczej oraz przeprowadzenia wielopunktowej analizy ilościowej (EDX multipoint) składu chemicznego przypowierzchniowych warstw w 6 wyrobach płaskich o zróżnicowanej zawartości miedzi (Cu, Cu-Al, Cu-Sn, Cu-Ni, Cu-Zn, Cu-Ni-Zn) na kierunku normalnym do powierzchni przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowego SEM.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/057/120/2016

Przedmiot zamówienia:

Oscyloskop cyfrowy

Dokumenty do pobrania:

ZDN/056/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badań nad procesem izostatycznego wyciskania proszków Al-grafen i Cu-grafen o różnej zawartości grafenu w celu uzyskania wyprasek w ilości 40 sztuk o wymiarach min. 50 mm x 100 mm i gęstości na poziomie min. 85% i następnie ich dalszego wyciskania przy wykorzystaniu skrętnej rotacji matrycy na pręty o średnicy 6,0 i 9,5 mm o powierzchni pozbawionej jakichkolwiek pęknięć.  

Dokumenty do pobrania:

ZDN/055/120/2016

Przedmiot zamówienia:

Urządzenia do kalibracji torów pomiarowych systemu sterowania zakrętarki.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/054/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie datowania U-Pb 11 prób tufów ordowickich i sylurskich z otworów Kochanowo-1 i Opalino wraz z interpretacją wyników

Dokumenty do pobrania:

ZDN/053/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa analizy ekonomicznych aspektów kontroli zakażeń szpitalnych  z punktu widzenia podnoszenia jakości i bezpieczeństwa opieki medycznej pod kątem możliwości wdrażania wyrobów wykonanych z materiałów o charakterystyce przeciwdrobnoustrojowej, opartych na stopach miedzi Cu+.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/052/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Specjalistyczne oprogramowanie do projektowania parametrów pracy przewodów elektrycznych w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Description of order:

Professional software for power overhead conductor line design in different operation conditions

Dokumenty do pobrania/Documents for download: 

ZDN/051/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1,5 kg granulatu srebra w gatunku Ag0, o czystości składu chemicznego min. 99,99

Dokumenty do pobrania:

ZDN/050/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa przystosowania laboratoryjnego stanowiska odlewniczego do odlewania taśm z aluminium oraz jego stopów związane ze zwiększeniem prędkości linii.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/049/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów ściernych:

-ściernice SiC

-folie typu PET SiC

Dokumenty do pobrania:

ZDN/048/120/2016

Przedmiot zamówienia:

1. Oscyloskop

2. Sonda prądowa do oscyloskopu

3. Sondy pomiarowe do oscyloskopu

4. Pokrowiec do bezpiecznego transportu oscyloskopu wraz z kieszenią na sondy oraz przewody.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/047/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa opracowania modelu i wykonania fantomów służących do implementacji metody BSD-DTI do badań serca człowieka  

Dokumenty do pobrania:

ZDN/046/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie datowania U-Pb 11 prób tufów ordowickich i sylurskich z otworów Kochanowo-1 i Opalino wraz z interpretacją wyników.  

Dokumenty do pobrania:

ZDN/045/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie profesjonalnych koncepcji budowy programu, układu interfejsu i napisania  procedur oprogramowania   

Dokumenty do pobrania:

ZDN/044/220/2016

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie:

Spektrometru ssbauerowskiego umożliwiającego jednoczesne wykonywanie pomiarów  w geometrii transmisyjnej i CEMS, w systemie pracy ze źródłem w temperaturze pokojowej” – 1 zestaw 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/043/120/2016

Przedmiot zamówienia:

Zestaw do wstępnych testów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/042/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Program Petrel – Combined Core lub równoważny 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/041/220/2016

Przedmiot zamówienia:

Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC z pompą, detektorami UV/VIS i fluorescencyjnym, jednostką sterującą i oprogramowaniem”

Dokumenty do pobrania:

ZDN/040/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa badania i nadzoru nad przemysłowym procesem ciągnienia drutów z miedzi i aluminium wykazujących podwyższoną wytrzymałość zmęczeniową z wykorzystaniem innowacyjnego przemysłowego środowiska technologicznego.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/039/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Oprogramowanie komputerowe służące do modelowania i symulacji numerycznych procesów odlewania precyzyjnego, w tym modelowania procesów krzepnięcia, przepływu ciekłego metalu w formie ceramicznej oraz rozwiązywania zagadnień optymalizacji.

The object of contract is software for modelling and numerical simulation of investment casting process, including modeling of solidification process, flow process and optimization.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/038/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Kamera termowizyjna wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem

Dokumenty do pobrania:

ZDN/037/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa tensometrycznego czujnika siły

Dokumenty do pobrania:

ZDN/036/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Usługa w zakresie obróbki mechanicznej - wykonanie głowicy chłodzącej na stożku

Dokumenty do pobrania:

ZDN/035/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie preparatyki laboratoryjnej oraz pomiar koncentracji kosmogenicznego izotopu berylu-10 w akceleratorowym spektrometrze masowym w 100 próbkach skalnych w celu datowania wieku ekspozycji powierzchni skalnych. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/034/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Twardościomierz Brinella

Dokumenty do pobrania:

ZDN/033/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Elektrolity wraz z pojemnikami

Dokumenty do pobrania:

ZDN/032/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Ściernica SiC (węglik krzemu w osnowie żywicznej) do cięcia miękkich metali nieżelaznych (HV 30-300) o średnicy 250 mm. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/031/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie próbek nakładek stykowych

Dokumenty do pobrania:

ZDN/030/230/2016

Przedmiot zamówienia:

Komparator częstotliwości - analizator wariancji Allana

Dokumenty do pobrania:

ZDN/029/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 5 sztuk głowicowych czujników temperatury.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/028/100/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pracy pt. „Eksperymentalne badania trójosiowe skał łupkowych”

Dokumenty do pobrania:

ZDN/027/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów ściernych. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/026/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi badawczej polegającej na określeniu ilościowym zawartości Ag, Pb, Fe, Zn, Ni, Cr, Co, Se, Te, Sn, Sb, S, Si, Mn, As, Bi, Cd, P w miedzi wysokiej czystości. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/025/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzaną mikrofalowo zasilaną azotem

Dokumenty do pobrania:

ZDN/024/130/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa elementów armatury rozprowadzającej sprężone powietrza dla stanowiska do badań łożysk foliowych

Dokumenty do pobrania:

ZDN/023/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa proszku aluminium w ilości 25 kg

Dokumenty do pobrania:

ZDN/022/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań i budowa systemu eksperckiego.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/021/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań i budowa materiałowej i technologicznej bazy danych.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/020/130/2016

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa systemu pomiarowo-sterującego dla WIMiR"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/019/130/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie testów wibracyjnych panwi łożyska foliowego ze zintegrowanymi modułami termoelektrycznymi.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/018/100/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pracy pt. „Badania skał łupkowych dla identyfikacji zmiany mikrostruktury pod wpływem obciążenia wraz z oceną właściwości mechanicznych mezostruktury i mikrostryktury”.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/017/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi badawczej polegającej na określeniu wpływu temperatury, prędkości odkształcenia i wielkości odkształcenia na kształtowanie się charakterystyk naprężenie-odkształcenie próbek miedzi przy wykorzystaniu symulatora Gleeble. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/016/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ilościowego oznaczenia zawartości pierwiastków: Ag, Pb, Fe, Zn, Ni, Cr, Co, Se, Te, Sn, Sb, S, Mn, As, Bi, Cd, P i Si w próbkach miedzi wysokiej czystości. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/015/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 40 kg aluminium

Dokumenty do pobrania:

ZDN/014/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie Wysokorozdzielczych Pomiarów VSP sondą wielopoziomową w otworze Wysin

Dokumenty do pobrania:

ZDN/013/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac badawczych pt.: “Opracowanie nowego rozwiązania systemu przewodów niskostratnych do przesyłu energii elektrycznej do linii elektroenergetycznych NN”

Dokumenty do pobrania:

ZDN/012/180/2016

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa papierów ściernych (SiC) z mocowaniem na dysku magnetycznym lub innym systemem kompatybilnym ze szlifierko-polerką LaboPol-5"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/011/180/2016

Przedmiot zamówienia:

„Piec z atmosferą utleniającą i ochronną do nisko- i wysokotemperaturowej obróbki cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

ZDN/010/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Stanowisko do mechanicznej obróbki powierzchni

Dokumenty do pobrania:

ZDN/009/230/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego

Dokumenty do pobrania:

ZDN/008/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa tygli grafitowych

Dokumenty do pobrania:

ZDN/007/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa tygli

Dokumenty do pobrania:

ZDN/006/140/2016

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie modelu cyfrowego spektrometrycznej  sondy geofizyki otworowej sPNG, rejestrującej kwanty gamma generowane przez oddziaływanie neutronów ze skałą,  w formie zestawu danych wejściowych dla oprogramowania MCNP  i wykonanie obliczeń testowych przy użyciu tego modelu dla zadanego ośrodka skalnego.

Dokumenty do pobrania:

ZDN/005/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ilościowego oznaczenia zawartości pierwiastków: Ag, Pb, Fe, Zn, Ni, Cr, Co, Se, Te, Sn, Sb, S, Mn, As, Bi, Cd, P i Si w próbkach miedzi wysokiej czystości. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/004/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ilościowego oznaczenia zawartości pierwiastków: Ag, Pb, Fe, Zn, Ni, Cr, Co, Se, Te, Sn, Sb, S, Mn, As, Bi, Cd, P i Si w próbkach miedzi wysokiej czystości. 

Dokumenty do pobrania:

ZDN/003/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa tygli

Dokumenty do pobrania:

ZDN/002/180/2016

Przedmiot zamówienia:

Dostawa:

1.   prętów odlewanych o średnicy 25mm uzyskanych w systemie odlewania ciągłego ze stopu miedzi beztlenowej ze srebrem o zawartości srebra wynoszącej 3% wag. (+/- 0,2% wag.) o łącznej długości 12m w trzech odcinkach o długości 4m każdy

2.   pręta odlewanego o średnicy 70mm uzyskanego w systemie odlewania ciągłego ze stopu miedzi beztlenowej ze srebrem o zawartości srebra wynoszącej 3% wag. (+/- 0,2% wag.) w jednym odcinku o długości 4m 

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/001/180/2016

Przedmiot zamówienia:

"Usługa wykonania trzyetapowej obróbki cieplnej dwóch prętów ze stopu Cu-Ag o średnicy 70mm i długości 2000 mm każdy"

ZDN/046/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Implementacja metody wykorzystującej odwrotną transformatę Laplace’a na skanerze NMR"

ZDN/045/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Skaner NMR wraz z wyposażeniem dodatkowym"

ZDN/044/140/2015

Przedmiot zamówienia:

 

"Badania laboratoryjne - geochemia, petrofizyka"

 

ZDN/043/220/2015

Przedmiot zamówienia:

"Prototypowe, dedykowane układy scalone wykonane w technologii TSMC CMOS 130 nm lub równoważnej"

"Prototype, dedicated integrated circuits fabricated in TSMC 130nm CMOS technology or equivalent"

ZDN/042/120/2015

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa nieobudowanych specjalizowanych układów scalonych w technologii TSMC 40 nm CMOS Logic G-based Dual Gate Oxide lub równoważnej - dostawa 100 szt. układu scalonego (powierzchnia układu scalonego 9 mm2 na krzemie, zgodność ze specyfikacją technologii TSMC 45NM CMOS RF GENERAL PURPOSE SUPERB 0.9/1.2/1.8/2.5 T-N45-CL-DR-001) lub równoważnej."

ZDN/041/180/2015

Przedmiot zamówienia:
Dostawa termopar:

1. Termopara - czujnik z termopary płaszczowej NiCr-NiAl (K) o średnicy ϕ= 1 mm ze spoiną pomiarową galwanicznie odizolowaną od płaszcza, o długości termopary L = 600 mm z przewodem kompensacyjnym o długości = 2,5 m – 20 szt.

2. Termopara - czujnik temperatury z listkowym termoelementem NiCr-NiAl (K), z przewodem kompensacyjnym o długości L= 1,5m zakończonym wtykiem typ MT-K – 3 szt.

3. Termopara - PtRh90/10%-Pt (S), średnica nośnika – ϕ22mm, średnica osłony ceramicznej – ϕ15mm, materiał osłony - ceramika C799 (Al2O399,7%), temperatura pracy – do 1400°C, długość czujnika – 500mm – 1 szt

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/040/180/2015

Przedmiot zamówienia:
Dostawa termopar:

1. Termopara - czujnik z termopary płaszczowej NiCr-NiAl (K) o średnicy ϕ= 0,5 mm ze spoiną pomiarową galwanicznie odizolowaną od płaszcza, o długości termopary L = 600 mm z przewodem kompensacyjnym o długości = 2,5 m – 15 szt.

2. Termopara - czujnik z termopary płaszczowej NiCr-NiAl (K) o średnicy ϕ= 1 mm ze spoiną pomiarową galwanicznie odizolowaną od płaszcza, o długości termopary L = 600 mm z przewodem kompensacyjnym o długości = 2,5 m – 15 szt.

3. Termopara - czujnik z termopary płaszczowej NiCr-NiAl (K) o średnicy ϕ= 1,5 mm ze spoiną pomiarową galwanicznie odizolowaną od płaszcza, o długości termopary L = 600 mm z przewodem kompensacyjnym o długości = 2,5 m – 15 szt.

4. Osłona ceramiczna na termoparę: ceramika C799 (Al 203 99,7%), wysokość 500mm, średnica zewnętrzna 15mm, grubość ścianki 2,5mm – 25 szt.

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/039/190/2015

Przedmiot zamówienia:

ZDN/038/140/2015

Przedmiot zamówienia:

ZDN/037/140/2015

Przedmiot zamówienia:

ZDN/036/180/2015

Przedmiot zamówienia:

ZDN/035/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Opracowanie modeli cyfrowych trzech typów sond otworowej geofizyki jądrowej (gamma-gamma, neutron – neutron epitermiczne i termiczne, neutron – neutron termiczne)  w formie zestawów danych wejściowych dla oprogramowania MCNP  i wykonanie obliczeń testowych przy użyciu tych modeli dla zadanego ośrodka skalnego."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/034/190/2015

Przedmiot zamówienia:

„System kontrolno-pomiarowy do testowania modułu DR wiertnicy mobilnej”

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/033/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Urządzenie do laboratoryjnych pomiarów przepuszczalności niejednorodnych utworów geologicznych"

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/032/180/2015

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa:
1. Prętów odlewanych o średnicy 70 mm uzyskanych w systemie odlewania ciągłego ze stopu miedzi beztlenowej ze srebrem o zawartości srebra wynoszącej 5% wag. (+/- 0,2% wag.) o długości 4 m po obróbce cieplnej wg załączonego schematu
2. Prętów o średnicy 22 mm o długości wynikowej, uzyskanych metodą przeróbki plastycznej na zimno z prętów o średnicy 70 mm uzyskanych w systemie odlewania ciągłego ze stopu miedzi beztlenowej ze srebrem o zawartości srebra wynoszącej 5% wag. (+/- 0,2% wag.) o długości 4 m po obróbce cieplnej wg załączonego schematu"

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/031/180/2015

Przedmiot zamówienia:

"Wodoszczelny przenośny miernik pH i temperatury z elektrodą tytanową”

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/030/130/2015

Przedmiot zamówienia:

"Kompletacja, użyczenie i obsługa na czas badań stanowiska do badania współpracy elementów systemów posuwu kombajnów ścianowych."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/029/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Szczegółowe, specjalistyczne badania mineralogiczne skał łupkowych"

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/028/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Specjalistyczne badania przepuszczalności skał łupkowych i przepuszczalności fazowych skał piaskowcowych."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/027/130/2015

Przedmiot zamówienia:

"Kompletacja, użyczenie i obsługa na czas badań stanowiska do badania współpracy elementów systemów posuwu kombajnów ścianowych."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/026/120/2015

Przedmiot zamówienia:

"Usługa integracji detektorów i układów scalonych techniką bump-bondingu; łączenie wykonane techniką bump-bondingu, dla układów scalonych zawierających matrycę pikseli 128x256, z odległością pomiędzy pikselami 75 µm. Usługa obejmuje integrację: 10 modułów detektora z 1 układem scalonym, 15 modułów detektora z 2 układami scalonymi."

Dokumenty do pobrania: 

 

ZDN/025/210/2015

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie trzech zadań badawczych celem scharakteryzowania surowych
i zmielonych proszków azotku galu uzyskanych z azotkowania fosforku galu, arsenku galu i antymonku galu poprzez wykonanie pomiarów i interpretację wyników badań metodami:

1)    spektroskopii mikro-ramanowskiej;

2)    spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS); 

3)    jądrowego rezonansu magnetycznego dla ciał stałych (71Ga MAS NMR; 31P MAS NMR)”.

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/024/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa systemu chromatograficznego z dwoma modułami do oznaczeń gazów permanentnych, węglowodorów oraz helu w powietrzu wraz z zestawem komputerowym, specjalistycznym oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/023/210/2015

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie pomiarów izoterm sorpcji/desorpcji ditlenku węgla na 5 próbkach karbonizatów w układzie grawimetryczno-sorpcyjnym”.

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/022/210/2015

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie i interpretacja badań mikroskopowych SEM z analizą EDS dla surowych i zmielonych proszków azotku galu uzyskanych z azotkowania fosforku galu, arsenku galu i antymonku galu”.

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/021/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Przenośny zestaw pomiarowy strumienia dyfuzji gazów (fluxometr) wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i przenośnym komputerem palmtop."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/020/120/2015

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa kalibratora sygnałów wzorcowych do badania i testowania przyrządów pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem analizatorów jakości energii elektrycznej pod kątem zgodności z klasą A według normy PN-EN 61000-4-30 (lub równoważnej) wraz z wyposażeniem”.

Dokumenty do pobrania: 

  •  

ZDN/019/210/2015

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie i dostawa pieca rurowego, dzielonego, przeznaczonego do współpracy z sondą pomiarową Probostat (w posiadaniu zamawiającego)”.

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/018/230/2015

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa analizatora wektorowego obwodów"

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/017/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Pobór max. 120 prób geologicznych ropogazonośnych skał fliszu karpackiego wiertnicą rdzeniową na obszarze koncesji Sól, koncesji Sobniów-Kombornia-Rogi oraz w obszarze Jordanów-Limanowa do badań petrofizycznych, geochemicznych i geomechanicznych."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/016/100/2015

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pracy pt. " Badania w trójosiowym stanie naprężenia utworów skalnych dolnego paleozoiku wraz z analiza porównawczą zachowania się skał formacji łupkowej w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury". 

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/015/210/2015

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie badań próbek węgla kamiennego i odpadów z procesu ich odkamieniania, smoły, benzolu oraz siarki z instalacji Clausa"

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/014/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Migracja DWM (Duplex wave migration) dla fragmentu zdjęcia Lubocino 3D (17 km2)."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/013/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do zaawansowanego przetwarzania danych sejsmicznych 2D i 3D w rejonach o skomplikowanej budowie geologicznej."

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/012/210/2015

Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie metodyki i przygotowanie próbek węgla kamiennego
z naniesionymi aktywnym materiałem katalitycznym, zawierającym
jony sodu, potasu i wapnia”. 

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/011/120/2015

Przedmiot zamówienia:

Dostawa elementów do stanowiska „Model laboratoryjny przekształtnika”

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/010/120/2015

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa kalibratora sygnałów wzorcowych do badania i testowania przyrządów pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem analizatorów jakości energii elektrycznej pod kątem zgodności z klasą A według normy PN-EN 61000-4-30 (lub równoważnej) wraz z wyposażeniem”.

Dokumenty do pobrania: 

 

ZDN/009/120/2015

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa bateryjnego zasobnika energii do współpracy z siecią zasilająca niskiego napięcia”.

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/008/210/2015

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie badań proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej dla czterdziestu nanoproszków uzyskanych z azotkowania fosforku galu i antymonku galu wraz z interpretacją wyników badań”.

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/007/190/2015

Przedmiot zamówienia:

"Przeprowadzenie eksperymentalnych prób terenowych uzdatniania i zagospodarowania odpadów wiertniczych"

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/006/230/2015

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oscyloskopu

Dokumenty do pobrania: 

ZDN/005/120/2015

Przedmiot zamówienia:

"Service of prototype building of 3D Pixel Detector Modules using Through-Silicon-Via technology ( making TSV, wafer thinning, assembly of  ReadOut integrated Circuits to Detector and PCB)"

"Usługa budowy prototypowych modułów 3D detektorów pikselowych z wykorzystaniem technologii Through-Silicon-Via (wykonanie otworów TSV, ścienianie płytek krzemowych (tzw. waferów), integracja układów scalonych, detektorów i PCB)"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/004/130/2015

Przedmiot zamówienia:

"Wykonanie: Podchwytu do mocowania zespołu napędowego na stanowisku badawczym, adaptera do mocowania trójosiowego czujnika sił do zespołu napędowego, tarczy dyskowej z uchwytami do mocowania narzędzi dyskowych oraz kompletu 41 sztuk narzędzi dyskowych"

Dokumenty do pobrania:

ZDN/003/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Opracowanie naukowo-badawcze p.t. "Biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku zachodniego skłonu platformy wschodnioeuropejskiej".

Dokumenty do pobrania:

ZDN/002/140/2015

Przedmiot zamówienia:

"Przetwarzanie danych sejsmicznych dla profilu badawczego Golęczewo - Szubin 2D ukierunkowane na poprawę odwzorowania utworów podcechsztyńskich przy wykorzystaniu dostępnych procedur, głównie poprzez eliminację fal wielokrotnych."

Dokumenty do pobrania:

ZDN/001/130/2015

Przedmiot zamówienia:

"Dostawa trójosiowego czujnika tensometrycznego sił i momentów wraz z modułem rejestrująco- pomiarowym"

Dokumenty do pobrania: