Dialog techniczny sygn. KC.zp.272-DT/1/19

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na:
„opracowanie docelowego modelu funkcjonowania obszaru wsparcia dla zarządzania przepływem dokumentów w zakresie procesów realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej.”

Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie z dialogu technicznego