Wstępne konsultacje rynkowe zamawiającego - art. 84 PZP

Rozeznanie w obszarze dostępnych rozwiązań z zakresu dostawy i wdrożenia DMS (Document Management System - System Zarządzania Dokumentami)

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, w ramach procedury Konsultacji Rynkowych przeprowadza rozeznanie w obszarze dostępnych rozwiązań z zakresu dostawy i wdrożenia DMS (Document Management System - System Zarządzania Dokumentami). 

Dokumenty do pobrania:

 

Archiwum - Dialog techniczny

Dialog techniczny sygn. KC.zp.272-DT/1/19

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na:
„opracowanie docelowego modelu funkcjonowania obszaru wsparcia dla zarządzania przepływem dokumentów w zakresie procesów realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej.”

Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie z dialogu technicznego