14.03.2017

ZDN/016/190/2017


Przedmiot zamówienia:

„Ocena efektywności systemu oczyszczania płuczek olejowych wraz z opracowaniem modyfikacji systemu oczyszczania” 

Dokumenty do pobrania: