10.03.2017

ZDN/013/140/2017


Przedmiot zamówienia:

"Uszczegółowienie biostratygrafii graptolitowej ordowiku i syluru w wybranych otworach wiertniczych basenu pomorskiego, podłoża niecki płocko-warszawskiej i Lubelszczyzny."

Dokumenty do pobrania: