10.03.2017

ZDN/015/190/2017


Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie projektu instalacji do pomiaru ilości i jakości gazów separowanych z płynu pozabiegowego przy wydobywaniu gazu ziemnego z formacji łupkowych.”

Dokumenty do pobrania: