14.03.2017

ZDN/017/140/2017


Przedmiot zamówienia:

"Dostawa 24 sond do pomiaru wilgotności objętościowej wraz z okablowaniem oraz 6 rejestratorami danych - do montażu na wale eksperymentalnym, w ramach realizowanego projektu ISMOP"

Dokumenty do pobrania: