21.12.2022

ZDN/025/140/2022


Przedmiot zamówienia:

Laboratoryjny magnetyczny separator barierowy, który wykorzystuje właściwości paramagnetyczne lub diamagnetyczne do oddzielania suchych materiałów (minerały) zgodnie z podatnością magnetyczną. 

Magnetic Barrier Laboratory Separator which exploits paramagnetic or diamagnetic properties to separate dry materials (minerals) according to magnetic susceptibility

Dokumenty do pobrania: